@Jack Lagger : Forum A1 vừa mới thay lại tên và địa vị, chức năng của các nhóm trong rum...

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tước Hiệu Mem cấp 1

Mem cấp 1
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
Points Points : 301
Reputation Reputation : 1
Birthday Birthday : 16/04/1980
Date Date : 27/02/2012

Tiêu đề: Admin cho mình xin code last topic và viewtopic body nằm ngang
Xem lý lịch thành viên

Mình thấy forum có cái last topic và viewtopic body nằm ngang rất đẹp. Admin share cho mình với nhé. Thanks

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tước Hiệu Mem cấp 3

Mem cấp 3
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 31
Points Points : 3100
Reputation Reputation : 0
Birthday Birthday : 02/02/1985
Date Date : 05/01/2012

Tiêu đề: Re: Admin cho mình xin code last topic và viewtopic body nằm ngang
Xem lý lịch thành viên

share Nô lệ


http://skyoffice.forumvi.com Cái gì cũng có. hihi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tước Hiệu Mem cấp 1

Mem cấp 1
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3
Points Points : 301
Reputation Reputation : 1
Birthday Birthday : 16/04/1980
Date Date : 27/02/2012

Tiêu đề: Re: Admin cho mình xin code last topic và viewtopic body nằm ngang
Xem lý lịch thành viên

Spam dữ vậy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tước Hiệu Administrators

Administrators
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 640
Points Points : 63968
Reputation Reputation : 65
Birthday Birthday : 08/01/1995
Date Date : 06/05/2011

Click để xem tài sản
A1's mem♥:

Tiêu đề: Re: Admin cho mình xin code last topic và viewtopic body nằm ngang
Xem lý lịch thành viên

last topic đây
share trong rum rùi
Code:
http://a1family.forumvi.com/t712-topic#2726
nhưng code chỉ đc xem khi bạn là thành viên
nhóm fm thui àh
muốn đăng kí thì vô đây
Code:
http://a1family.forumvi.com/t710-topic
còn về vấn đề view thì đây là view dọc mà
ngang đâu
nếu muốn xài thì mik share cho code
Lưu ý..cả last và view này đều chỉ dùng cho
punbb thui ha
Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      <li>
         <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
         //]]>
         </script>
      </li>
      <!-- END switch_plus_menu -->
      <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
      <!-- END watchtopic -->
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs noprint">
   <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » 
      <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
      <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
      </span>
      <!-- END switch_twitter_btn -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
         <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
      </span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
   </p>
</div>

<div class="main paged">
   <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
         <!-- END switch_user_authpost -->

         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
   {POLL_DISPLAY}
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>  
         {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
   </div>

   <div class="main-content topic">
      <!-- BEGIN postrow -->
         <!-- BEGIN displayed -->
         <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
               <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <h2>
                     <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                     {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                  </h2>
               </div>

               <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="user">
                     <div class="user-ident">
                        <h4 class="username">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</h4><div style="background: url(http://i33.servimg.com/u/f33/15/33/29/01/of10.png); height: 29px; width: 75px; border: 0px;display:inline-block;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div>
                        <div class="user-basic-info">
                                                                  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_010.png" alt="" width="12" height="11"></td><td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_011.png" width="auto" height="11"><img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_011.png" alt="" width="6" height="11"></td><td><img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_012.png" alt="" width="11" height="11"></td></tr><tr><td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_013.png" width="12"><img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_013.png" alt="" width="12" height="7"></td><td align="center"><div class="useravatar" style="float: left;">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div></td><td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_014.png" width="11"><img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_014.png" alt="" width="11" height="6"></td></tr><tr><td><img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_015.png" alt="" width="12" height="12"></td><td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_016.png" width="auto" height="12"><img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_016.png" alt="" width="7" height="12"></td><td><img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_017.png" alt="" width="11" height="12"></td></tr></tbody></table><br />
                           {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                        </div>
                     </div>
                     <div class="user-info">
                        
                        
                        
                     </div>
                  </div>

                  <div class="post-entry">
                     <div class="entry-content">
                        
                        <div>
                           <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                           <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                 <dl class="file">
                                    <dt>
                                       <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                       <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                       <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                       <!-- END switch_dl_att -->

                                       <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                       {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                       <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                       <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                       <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                 </dl>
                                 <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_attachments -->
                           <div class="clear"></div>
                        </div>
                        <p>
                           {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </p>
                     </div>
                  </div>
               </div>
<!--
 Nut vote --><table><tr> <!-- BEGIN switch_vote_active --><td><div id="oot{postrow.displayed.U_POST_ID}"><span class="gensmall"><script type="text/javascript">var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}'; if (str=="Message not voted"){str="0";document.write(str);}else {str=str.replace("Message","Bài ziet");str=str.replace("s","");str=str.replace("(","");str=str.replace("(","");str=str.replace(")","");str=str.replace("reputation","dc che");k=str.search("%");z=str.search(":");y=str.search("vote");a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round((((Number(a))*Number(b))/100));document.write(lulu);}</script></span></div></td><!-- END switch_vote_active -->

    <td style="background:url(http://vietvui.clubme.net/users/2314/24/95/54/album/aplus11.jpg) no-repeat" width="30px" height="30px" onmouseover="showtip('<font color=#52FF75>Mình thích bài viết này</font>');" onmouseout="hidetip();"><!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote --> <span id="zt{postrow.displayed.U_POST_ID}"> <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="vzt{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onClick="document.getElementById('zt{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://vietvui.clubme.net/users/2314/24/95/54/album/plus11.jpg>';document.getElementById('z{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://vietvui.clubme.net/users/2314/24/95/54/album/aplus11.jpg>';var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';if (str=='Message not voted'){str='0';}else {str=str.replace('Message','Bài ziet');str=str.replace('s','');str=str.replace('(','');str=str.replace('(','');str=str.replace(')','');str=str.replace('reputation','dc che');str=str.replace('Message','Bài ziet');str=str.replace('s','');str=str.replace('(','');str=str.replace('(','');str=str.replace(')','');str=str.replace('reputation','dc che');k=str.search('%');y=str.search('vote');z=str.search(':');a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round(Number(b) - (((100-Number(a))*Number(b))/100));str=lulu;} if(str=='0'){str='1';}else{lulu=Math.round(Number(b) - (((100-Number(a))*Number(b))/100) +1);str=lulu;}document.getElementById('oot{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';"><img src="http://vietvui.clubme.net/users/2314/24/95/54/album/plus11.jpg" id="zt{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="" vspace="1" /></a> </span><iframe name="vzt{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active --></td>

    <td onmouseover="showtip('<font color=#FF0000>Mình không thích bài này</font>');" onmouseout="hidetip();" style="background:url(http://cafefriend.0forum.biz/users/2314/24/95/54/album/aminus11.jpg) no-repeat" height="30px" width="30px"> <!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote --><span id="z{postrow.displayed.U_POST_ID}"> <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" target="vz{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onClick="document.getElementById('z{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://vietvui.clubme.net/users/2314/24/95/54/album/minus11.jpg>';document.getElementById('zt{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://vietvui.clubme.net/users/2314/24/95/54/album/minus11.jpg>';var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';if (str=='Message not voted'){str='0';}else {str=str.replace('Message','Bài ziet');str=str.replace('s','');str=str.replace('(','');str=str.replace('(','');str=str.replace(')','');str=str.replace('reputation','dc che');str=str.replace('Message','Bài ziet');str=str.replace('s','');str=str.replace('(','');str=str.replace('(','');str=str.replace(')','');str=str.replace('reputation','dc che');k=str.search('%');y=str.search('vote');z=str.search(':');a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round(Number(b) - ((Number(a)*Number(b))/100));str=lulu;} if(str=='0'){str='1';}else{lulu=Math.round(Number(b) - ((Number(a)*Number(b))/100) +1);str=lulu;}document.getElementById('oo{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';"><img src="http://vietvui.clubme.net/users/2314/24/95/54/album/minus11.jpg" id="z{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="" vspace="1" /></a> </span><iframe name="vz{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active --></td>

<!-- BEGIN switch_vote_active --><td><div id="oo{postrow.displayed.U_POST_ID}"><span class="gensmall"><script type="text/javascript">var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}'; if (str=="Message not voted"){str="0";document.write(str);}else {str=str.replace("Message","Bài ziet");str=str.replace("s","");str=str.replace("(","");str=str.replace("(","");str=str.replace(")","");str=str.replace("reputation","dc che");k=str.search("%");y=str.search("vote");z=str.search(":");a=str.slice(z+1,k);b=str.slice(k+1,y);lulu=Math.round(Number(b) - ((Number(a)*Number(b))/100));document.write(lulu);}</script></span></div></td><!-- END switch_vote_active --></tr></table><!--
 Nut vote -->
                                 
               <!-- BEGIN switch_signature -->
               
<div align="center"><img width="100%" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/signer10.png" style="opacity: 1; "></div>                  

                                         
<div style="margin: 0px; padding: 5px; overflow: auto; max-height: 200px; max-width: 100%;">
                                            {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
               
               <!-- END switch_signature -->

               <div class="postfoot">
                  <div class="user-contact">
                     {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                  </div>
                  <div class="post-options">
                     {postrow.displayed.THANK_IMG}{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG}{postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </div>
                  <div style="clear:both;"></div>
               </div>
            </div>
         </div>
         <!-- BEGIN first_post_br -->
      </div>
      <hr id="first-post-br" />
      <div class="main-content topic">
         <!-- END first_post_br -->
         <!-- END displayed -->
         <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
         <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
   </div>

   <div class="main-foot clearfix">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>  
         {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
      <p class="options">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

         <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
         {S_TOPIC_ADMIN}
         <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
   </div>

   <a name="bottomtitle"></a>

   <div class="paged-foot clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
         <!-- END switch_user_authpost -->

         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>

</div>

<div class="pun-crumbs">
   <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » 
      <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
   </p>
</div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
   </div>
</div>
<div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
   </div>
   <div class="main-content clearfix">
      <!-- BEGIN link -->
      » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
      <!-- END link -->
   </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
   </div>
   <table class="main-content frm">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div id="pun-info" class="main">
   <div class="main-content">
      <div id="stats">
         <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
                                   
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
nếu có bị lỗi hay thiếu cái gì trong view ko giống view của mik
thì cứ comment nhá vì view của mik còn phải dùng 1 số js và css nữa
vì làm nhiều nên quên..cứ hỏi thì mik nhớ..mik nói cho ha


Nếu có face thì click Like dùm mình nhá^^
http://www.facebook.com/bookforsoul/

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tước Hiệu Mem cấp 3

Mem cấp 3
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 31
Points Points : 3100
Reputation Reputation : 0
Birthday Birthday : 02/02/1985
Date Date : 05/01/2012

Tiêu đề: Re: Admin cho mình xin code last topic và viewtopic body nằm ngang
Xem lý lịch thành viên

để dọc đẹp mà, đua đòi làm gì mất thời gian.


http://skyoffice.forumvi.com Cái gì cũng có. hihi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tước Hiệu Mem cấp 1

Mem cấp 1
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 14
Points Points : 1400
Reputation Reputation : 0
Birthday Birthday : 13/04/1997
Date Date : 14/02/2012

Tiêu đề: Re: Admin cho mình xin code last topic và viewtopic body nằm ngang
Xem lý lịch thành viên

Forum mình view dọc nè, lấy ko mình share cho.

Code:
http://x4class.forum-viet.com/

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tước Hiệu Administrators

Administrators
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 640
Points Points : 63968
Reputation Reputation : 65
Birthday Birthday : 08/01/1995
Date Date : 06/05/2011

Click để xem tài sản
A1's mem♥:

Tiêu đề: Re: Admin cho mình xin code last topic và viewtopic body nằm ngang
Xem lý lịch thành viên

hả...đây là view ngang mà bạn
dọc phải như view của rum mik cơ làm j` đây


Nếu có face thì click Like dùm mình nhá^^
http://www.facebook.com/bookforsoul/

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tước Hiệu Mem cấp 1

Mem cấp 1
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 14
Points Points : 1400
Reputation Reputation : 0
Birthday Birthday : 13/04/1997
Date Date : 14/02/2012

Tiêu đề: Re: Admin cho mình xin code last topic và viewtopic body nằm ngang
Xem lý lịch thành viên

Nhầm mất. Ngang ngang. Đầu óc lú lẩn quá Ngủ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Tước Hiệu

Tiêu đề: Re: Admin cho mình xin code last topic và viewtopic body nằm ngang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Bay Lên