@Jack Lagger : Forum A1 vừa mới thay lại tên và địa vị, chức năng của các nhóm trong rum...

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tước Hiệu Mem cấp 1

Mem cấp 1
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 5
Points Points : 501
Reputation Reputation : 1
Birthday Birthday : 07/12/1994
Date Date : 18/12/2011

Tiêu đề: [thắc mắc] TDYT của 4rum
Xem lý lịch thành viên

admin có thể hướng dẫn chi tiết cách làm tdyt của 4rum đc ko

tks nhiều

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
Tước Hiệu Administrators

Administrators
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 640
Points Points : 63968
Reputation Reputation : 65
Birthday Birthday : 08/01/1995
Date Date : 06/05/2011

Click để xem tài sản
A1's mem♥:

Tiêu đề: Re: [thắc mắc] TDYT của 4rum
Xem lý lịch thành viên

tạo 1 box tđyt
nhớ số thứ tự naz
thay toàn bộ code trong mod new
Code:
<br>
<br>

<script type="text/javascript" src="http://that1design.com/clientscript/jquery.lightbox-min.js"></script><table style="background: #fff;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;" cellpadding="6" cellspacing="2" border="0" width="100%"><tr><td nowrap="nowrap" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px"><span onmouseover="showtip('<font size=5><font color=#ffffff>CLICK - GỬI THÔNG ĐIỆP !!</font></font><br><font color=#ff0000><b><i>Lưu ý:</i></b></font> <font color=#ffffff>mỗi thành viên chỉ được gởi tối đa</font> <font color=#0000FF>3 thông điệp</font><font color=#ffffff>/ngày.</font><br><font color=#ffffff>Ai vi phạm sẽ bị</font> <font color=#ff00ff>ban nick</font>!');" onmouseout="hidetip();">  <a href="http://a1family.forumvi.com/h3-page"/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/15/13/67/04/tdyt2110.png"/><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/15/13/67/04/tdyt_s10.png"/></a></span></a></td>
  <td width="100%" style="background: #fff url('http://i63.servimg.com/u/f63/14/43/86/54/master10.gif');color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px">
  <marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="20" direction="left" truespeed="truespeed"><!-- BEGIN post_row --><span style="margin-right:60px" class="modnew"><span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b><span class="gensmall" style="font-size: 9pt"><b>{post_row.POSTER}</b></span> </b> <span style="font-size: 9pt">nhắn với</span> <span style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size: 9pt">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none;"> Gửi vào lúc {post_row.TIME} ...</div></span>: <span class="lovemes" style="font-size: 9pt">

{post_row.TEXT}

</span><span style="padding: 0px 40px"></span></span><!-- END post_row --></marquee></td></tr></table>
  <div style='display:none'><div id='c3_luvmes' style='padding:10px; background:#fff; overflow:hidden'> <form action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td width="220"><span class="gen"><b>
  Gửi đến :</b></span></td><td width="78%">
<table border="0" width="100%" height="20" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td width="340"><span class="gen"><input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text" name="subject" value="Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả';" onfocus="if(this.value=='Tất cả') this.value='';"  size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"></span><input onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» ')" class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s" /></td>
      <td></td>
  </tr>
</table>
</td></tr><tr><td class="row1" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"><tr>
  <td bgcolor="#FFFFFF"><span align="left" ><b>
      Nội dung thông điệp</b></span></td></tr><tr><td align="center" valign="middle">
        </td></tr></table></td><td valign="top"><textarea class="gen" id="c3z_lovemess" class="post" style="width:340px;height:180px" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="15" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea></td></tr></table><input type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden" name="mode" value="newtopic" /><input type="hidden" name="f" value="72" /></form></div></div>
Thay số 72 trong đoạn
Code:
<input type="hidden" name="f" value="72" />
bằng số box của thông điệp yêu thương 4r bạn
Vô Modules>HTML>HTML pages management>Creat new HTML page. Paste đoạn sau vô:
Code:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta name="revisit-after" content="0.2 days">
<meta name="robots" content="FOLLOW,INDEX">
<meta name="Robots" content="index, follow">
<meta name="GOOGLEBOT" content="index,follow">
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://illiweb.com/rsc/13/frm/lang/vi.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
@charset "utf-8";
/* LBb code */
*{margin:0px; padding:0px;}
body {
background : #f8adce url(http://images.webdesignbooth.com/valentine-wallpapers/true-love.jpg);
color : #000000;
font : 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
margin : 0;
padding : 0;
background-attachment : fixed;
background-position : center;
}
#posting {
padding : 100px 200px 500px 200px;
}
 
select, input, textarea {
text-indent : 2px;
border : 1px solid #ccc;
}
.emokiso {
display : none;
}
.emolBb {
display : inline;
}
.postgen, .post
{
    -moz-opacity: 0.6;
    opacity: 0.6;
    filter: alpha(opacity=60);
}
a img {border-width:0;}
.button, .mainoption {
background-image: url(http://i65.servimg.com/u/f65/11/95/30/70/m212.png);
background-position: center;
color: black;
font-weight: 700;
width: 65px;
float:right;margin-left:4px;
}
.button:hover, .mainoption:hover {
background-image: url(http://i65.servimg.com/u/f65/11/95/30/70/m411.png);
background-position: center;
color: black;
font-weight: 700;
width: 65px;
float:right;margin-left:4px;
}
/* LBb code*/
</style>
 
<script type="text/Javascript">
function toggleemo (postid) {
var whichpost = document.getElementById(postid);
if (whichpost.className=="emolBb") { whichpost.className="emokiso"; } else { whichpost.className="emolBb"; }
} </script>
</head>
<body>
 

<form action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"  align="center"><table width="600px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center" id="posting">
<tr><td width="100px"><div style="width:100px;">
<span class="gen"><span onmouseover="showtip('Tên người nhận');" onmouseout="hidetip();"><b><font color="green">Gửi đến <img src="http://www.tinhgia3sv.tk/users/2211/12/43/96/album/flying10.png"/></font></b></span></span></div></td><td><span class="gen">
<input class="postgen" style="width:450px; height:22px; display:inline" type="text" value="Tất cả thành viên" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả thành viên';" onfocus="if(this.value=='Tất cả thành viên') this.value='';"  tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}" id="username" name="subject" maxlength="50" size="20">
 
 
</span>
<a href="javascript:toggleemo('emo4all')" onmouseover="helpline('z')" onmouseout="helpline('
')" ><span onmouseover="showtip('<font color=#ffffff>Sử dụng emoticon</font>');" onmouseout="hidetip();"><img src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/38.gif" alt="thèm nhỏ dãi"></span></a>


<input onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» ')" class="mainoption" style="font-weight: bold;height:22px;" type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s" />
 
 
</td></tr><tr><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"><tr><td><span class="gen">
<font color="Green"><b>Nội dung:</b></font></a></font>
</span></td></tr></table></td><td valign="top"><span class="genmed"></span><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td colspan="9"><span class="gensmall" style="width:450px;font-size:10px" id="helpbox"></span></td></tr><tr><td colspan="9">
<span class="gen">
 
 
<textarea id="myInput" class="post" style="width:600px; height:200px; background: #000; color: #ccc; " onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea></textarea>
 
 
 
</span>
</td></tr></table> <div class="emokiso" id="emo4all"><iframe name="smilies" src="/h1-page" marginwidth="0" marginheight="0" border="0" onmouseover="helpline('z')" onmouseout="helpline('
')" class="row1" width="600" frameborder="0" height="300" scrolling="0" style="background:transparent;"></iframe></div>
 
</td></tr></table>
 
<input type="hidden" name="lt" value="0" />
<input type="hidden" name="mode" value="newtopic" />
<input type="hidden" name="f" value="72" />
</form>
 
</body></html>
Tương tự, cũng thay số 72 trong
Code:
<input type="hidden" name="f" value="72" />
bằng số box của thông điệp yêu thương 4r bạn
Lưu ý: Để ý đoạn
Code:
/h1-page
Bạn phải thay bằng trang HTML hình vui của 4r bạn
Sau đó save link HTML bạn vừa tạo vào 1 chỗ nào đó, quay lại mod news, tìm đoạn
Code:
http://a1family.forumvi.com/h3-page
và thay bằng link HTML vừa tạo
chúc thành công nhé
đẹp ko


Nếu có face thì click Like dùm mình nhá^^
http://www.facebook.com/bookforsoul/

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang   Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Bay Lên